Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zalesie
b) wieś Zatorze
c) wieś Zapłocie
d) wieś Zabuże
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Maurycy Zych
c) Kielczanin
d) Aleksander Głowacki
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przyrody
b) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
c) w wizjach przyszłości bohatera
d) w opisach śmierci bohatera
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Szkołę Główną
b) Akademię Medyczną
c) Uniwersytet Wileński
d) Uniwersytet Lwowski
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Popioły"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Belgii
b) Anglii
c) Szwajcarii
d) Szwecji
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) miesiąc
b) trzy dni
c) tydzień
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) podpalono jego dom
b) nasłano na niego kontrolę
c) wypowiedziano mu lokum
d) wybito mu szyby
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) zarządcy
b) administratowa
c) woźnicy
d) dozorcy
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) medycyny
b) fizyki
c) matematyki
d) chemii
Rozwiązanie


Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie głodnych ptaków
b) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
c) w opisach krajobrazów
d) w opisach przeżyć bohatera
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) proboszczem i sędzią
b) naczelnikiem poczty i sołtysem
c) aptekarzem i felczerem
d) wójtem i karczmarzem
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) w fabryce włókienniczej
b) w fabryce wagonów kolejowych
c) przy budowie drogi żelaznej
d) przy budowie statków morskich
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) gruźlicę
b) tyfus
c) ospę
d) cholerę
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) szynkarza
b) krawca
c) szewca
d) kamieniarza
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) dziedzic
c) pracownik biurowy
d) lokaj
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) pisanie wierszy
b) palenie cygar
c) rozmowa z gospodynią
d) czytanie powieści
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) burżuazji
b) wolnych chłopów
c) kleru
d) mieszczaństwa
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Kanta
b) Freuda
c) Helwinga
d) Darwina
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) całą twórczość Żeromskiego
b) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
c) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) proboszcza
b) aptekarza
c) naczelnika poczty
d) fleczera
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) czterech rosyjskich ułanów
b) dziesięciu rosyjskich ułanów
c) ośmiu rosyjskich ułanów
d) sześciu rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
b) miedza oddzielająca jego pole od innych
c) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
d) przydział miesięczny wódki
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Zurychu
b) Genewy
c) Paryża
d) Berlina
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) konserwatywne stronnictwo stańczyków
b) rosyjską administrację
c) powstańców polskich
d) zaborców
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) matematycznych
b) medycznych
c) filologicznych
d) prawniczych
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) osiem lat
b) sześć lat
c) cztery lata
d) dwa lata
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) synowską wizję przyszłości
b) karierę Bijakowskiego
c) poglądy Polichnowicza
d) moralną postawę syna
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) nad Bałtykiem
b) Nad Morzem Śródziemnym
c) na wybrzeżu Krymu
d) na Wyspach Kanaryjskich
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) zbrodnią
b) przestępstwem
c) kradzieżą
d) oszczędnością
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) matematyki
b) fizyki
c) chemii
d) biologii
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) medyczną
b) techniczną
c) inżynierską
d) rolniczą
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) zbiegłych więźniów
b) dezerterów
c) buntujących się chłopów
d) uciekających powstańców
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przyrody i krajobrazu
b) w opisie przeżyć bohatera
c) w opisach brzydoty i biologiczności
d) w oskarżeniu autora
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Przedwiośnie"
c) "Wiatr od morza"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) przeklął chciwego chłopa
b) przeklął Rosjan
c) błogosławił ojczyznę
d) odmówił modlitwę
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) miłości do ojczyzny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) poświęcenia
d) beznadziejnej walki
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Adam
b) Aleksander
c) Alojzy
d) Andrzej
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) idei zachodnioeuropejskich
b) pracy organicznej
c) idei pozytywistycznych
d) pracy u podstaw
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) dwudziestu kopiejek
b) dziesięciu kopiejek
c) piętnastu kopiejek
d) dwudziestu pięciu kopiejek
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Anna Zawadzka
b) Eliza Orzeszkowa
c) Maria Bocheńska
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Lublina
b) Kielc
c) Radomia
d) Warszawy
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) styczniowego
b) krakowskiego
c) wielkopolskiego
d) listopadowego
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) przedmieścia Mławy
b) okolice Nasielska
c) okolice Warszawy
d) wieś Wółka
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) zimą 1864 roku
b) jesienią 1864 roku
c) wiosną 1864 roku
d) latem 1864 roku
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) pięć rubli
b) trzydzieści rubli
c) dziesięć rubli
d) dwadzieścia rubli
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) zapach medykamentów
b) pogodową aurę
c) dym tytoniowy
d) ludzi nadużywających alkoholu
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) czarne chorągwie
b) sanie z trumną
c) pootwierane okna
d) płaczki
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) ekonomiczno-społecznych
b) społeczno-politycznych
c) obyczajowo-religijnych
d) etyczno-moralnych
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) piętnaście lat
b) osiemnaście lat
c) szesnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 70. XIX wieku
b) w latach 60. XIX wieku
c) w latach 90. XIX wieku
d) w latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) antykwariusza
b) nauczyciela
c) korektora
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Świńską Krzywdą
b) Krowią Niedolą
c) Końską Dolą
d) Kaczym Szczytem
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) chciwych chłopów
b) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
c) władze pruskie
d) nieudolnych powstańców
Rozwiązanie

Tagi: