Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) woźnicy
b) dozorcy
c) zarządcy
d) administratowa
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Zurychu
b) Berlina
c) Paryża
d) Genewy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Tuż przed śmiercią Winrych:
a) przeklął chciwego chłopa
b) odmówił modlitwę
c) przeklął Rosjan
d) błogosławił ojczyznę
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) mieszczaństwa
b) wolnych chłopów
c) kleru
d) burżuazji
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) trzy dni
b) miesiąc
c) dwa tygodnie
d) tydzień
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) prawniczych
b) medycznych
c) filologicznych
d) matematycznych
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Końską Dolą
b) Krowią Niedolą
c) Świńską Krzywdą
d) Kaczym Szczytem
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Uniwersytet Wileński
b) Akademię Medyczną
c) Uniwersytet Lwowski
d) Szkołę Główną
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Popioły"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Przedwiośnie"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) piętnaście lat
b) siedemnaście lat
c) osiemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie


Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) rosyjską administrację
b) powstańców polskich
c) zaborców
d) konserwatywne stronnictwo stańczyków
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
b) Maria Bocheńska
c) Anna Zawadzka
d) Eliza Orzeszkowa
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) dziedzic
b) pracownik biurowy
c) lokaj
d) korepetytor
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) listopadowego
b) styczniowego
c) wielkopolskiego
d) krakowskiego
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w wizjach przyszłości bohatera
b) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
c) w opisach śmierci bohatera
d) w opisach przyrody
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) chemii
b) matematyki
c) fizyki
d) medycyny
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) kradzieżą
b) przestępstwem
c) zbrodnią
d) oszczędnością
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) czterech rosyjskich ułanów
b) sześciu rosyjskich ułanów
c) ośmiu rosyjskich ułanów
d) dziesięciu rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie głodnych ptaków
b) w opisach przeżyć bohatera
c) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
d) w opisach krajobrazów
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Przedwiośnie"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 60. XIX wieku
b) w latach 70. XIX wieku
c) w latach 80. XIX wieku
d) w latach 90. XIX wieku
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) nauczyciela
b) bibliotekarza
c) antykwariusza
d) korektora
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) cholerę
b) gruźlicę
c) tyfus
d) ospę
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) beznadziejnej walki
c) miłości do ojczyzny
d) poświęcenia
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) idei zachodnioeuropejskich
b) pracy u podstaw
c) pracy organicznej
d) idei pozytywistycznych
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zalesie
b) wieś Zabuże
c) wieś Zatorze
d) wieś Zapłocie
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Kielczanin
b) Aleksander Głowacki
c) Litwos
d) Maurycy Zych
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) proboszcza
b) naczelnika poczty
c) fleczera
d) aptekarza
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) dwadzieścia rubli
b) dziesięć rubli
c) trzydzieści rubli
d) pięć rubli
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Aleksander
b) Andrzej
c) Adam
d) Alojzy
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
d) całą twórczość Żeromskiego
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) w fabryce wagonów kolejowych
b) w fabryce włókienniczej
c) przy budowie statków morskich
d) przy budowie drogi żelaznej
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) miedza oddzielająca jego pole od innych
b) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
c) przydział miesięczny wódki
d) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) fizyki
b) chemii
c) matematyki
d) biologii
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) ekonomiczno-społecznych
b) obyczajowo-religijnych
c) społeczno-politycznych
d) etyczno-moralnych
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Lublina
b) Warszawy
c) Radomia
d) Kielc
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) moralną postawę syna
b) poglądy Polichnowicza
c) karierę Bijakowskiego
d) synowską wizję przyszłości
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) jesienią 1864 roku
b) latem 1864 roku
c) wiosną 1864 roku
d) zimą 1864 roku
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) nasłano na niego kontrolę
b) wypowiedziano mu lokum
c) wybito mu szyby
d) podpalono jego dom
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) medyczną
b) techniczną
c) rolniczą
d) inżynierską
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Freuda
b) Kanta
c) Helwinga
d) Darwina
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) czarne chorągwie
b) płaczki
c) pootwierane okna
d) sanie z trumną
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Szwecji
b) Belgii
c) Szwajcarii
d) Anglii
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) czytanie powieści
b) rozmowa z gospodynią
c) pisanie wierszy
d) palenie cygar
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie przeżyć bohatera
b) w oskarżeniu autora
c) w opisach przyrody i krajobrazu
d) w opisach brzydoty i biologiczności
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) naczelnikiem poczty i sołtysem
b) wójtem i karczmarzem
c) proboszczem i sędzią
d) aptekarzem i felczerem
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) piętnastu kopiejek
b) dwudziestu pięciu kopiejek
c) dwudziestu kopiejek
d) dziesięciu kopiejek
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) pogodową aurę
b) ludzi nadużywających alkoholu
c) dym tytoniowy
d) zapach medykamentów
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) cztery lata
b) dwa lata
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) przedmieścia Mławy
b) okolice Warszawy
c) wieś Wółka
d) okolice Nasielska
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) na wybrzeżu Krymu
b) nad Bałtykiem
c) na Wyspach Kanaryjskich
d) Nad Morzem Śródziemnym
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) szynkarza
b) szewca
c) kamieniarza
d) krawca
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) buntujących się chłopów
b) uciekających powstańców
c) zbiegłych więźniów
d) dezerterów
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
b) chciwych chłopów
c) nieudolnych powstańców
d) władze pruskie
Rozwiązanie

Tagi: