Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
b) miedza oddzielająca jego pole od innych
c) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
d) przydział miesięczny wódki
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Berlina
b) Zurychu
c) Genewy
d) Paryża
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) piętnastu kopiejek
b) dwudziestu kopiejek
c) dziesięciu kopiejek
d) dwudziestu pięciu kopiejek
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) płaczki
b) sanie z trumną
c) czarne chorągwie
d) pootwierane okna
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) wypowiedziano mu lokum
b) nasłano na niego kontrolę
c) wybito mu szyby
d) podpalono jego dom
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zapłocie
b) wieś Zabuże
c) wieś Zatorze
d) wieś Zalesie
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) trzy dni
b) dwa tygodnie
c) miesiąc
d) tydzień
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) bibliotekarza
b) korektora
c) antykwariusza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) rosyjską administrację
b) zaborców
c) powstańców polskich
d) konserwatywne stronnictwo stańczyków
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) korepetytor
c) pracownik biurowy
d) dziedzic
Rozwiązanie


Bozowska była chora na:
a) tyfus
b) cholerę
c) ospę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Kanta
b) Freuda
c) Helwinga
d) Darwina
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) wielkopolskiego
b) krakowskiego
c) styczniowego
d) listopadowego
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Anna Zawadzka
b) Eliza Orzeszkowa
c) Maria Bocheńska
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) buntujących się chłopów
b) uciekających powstańców
c) dezerterów
d) zbiegłych więźniów
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) wiosną 1864 roku
b) zimą 1864 roku
c) latem 1864 roku
d) jesienią 1864 roku
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
b) w wizjach przyszłości bohatera
c) w opisach śmierci bohatera
d) w opisach przyrody
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Kielczanin
b) Litwos
c) Maurycy Zych
d) Aleksander Głowacki
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) naczelnika poczty
b) fleczera
c) proboszcza
d) aptekarza
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Adam
b) Alojzy
c) Aleksander
d) Andrzej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Szwajcarii
b) Belgii
c) Szwecji
d) Anglii
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) szewca
b) kamieniarza
c) krawca
d) szynkarza
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) filologicznych
b) matematycznych
c) prawniczych
d) medycznych
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) wolnych chłopów
b) burżuazji
c) mieszczaństwa
d) kleru
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) wójtem i karczmarzem
b) proboszczem i sędzią
c) naczelnikiem poczty i sołtysem
d) aptekarzem i felczerem
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) całą twórczość Żeromskiego
c) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
d) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 80. XIX wieku
b) w latach 60. XIX wieku
c) w latach 90. XIX wieku
d) w latach 70. XIX wieku
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) ekonomiczno-społecznych
b) etyczno-moralnych
c) obyczajowo-religijnych
d) społeczno-politycznych
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) techniczną
b) medyczną
c) rolniczą
d) inżynierską
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) miłości do ojczyzny
b) beznadziejnej walki
c) poświęcenia
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) zarządcy
b) woźnicy
c) administratowa
d) dozorcy
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) błogosławił ojczyznę
b) odmówił modlitwę
c) przeklął chciwego chłopa
d) przeklął Rosjan
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Warszawy
b) Kielc
c) Radomia
d) Lublina
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) pogodową aurę
b) ludzi nadużywających alkoholu
c) zapach medykamentów
d) dym tytoniowy
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) przy budowie drogi żelaznej
b) w fabryce włókienniczej
c) przy budowie statków morskich
d) w fabryce wagonów kolejowych
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) poglądy Polichnowicza
b) synowską wizję przyszłości
c) moralną postawę syna
d) karierę Bijakowskiego
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) fizyki
b) matematyki
c) medycyny
d) chemii
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) ośmiu rosyjskich ułanów
b) dziesięciu rosyjskich ułanów
c) sześciu rosyjskich ułanów
d) czterech rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach brzydoty i biologiczności
b) w opisie przeżyć bohatera
c) w opisach przyrody i krajobrazu
d) w oskarżeniu autora
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) czytanie powieści
b) palenie cygar
c) pisanie wierszy
d) rozmowa z gospodynią
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) trzydzieści rubli
b) dziesięć rubli
c) pięć rubli
d) dwadzieścia rubli
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Końską Dolą
b) Świńską Krzywdą
c) Kaczym Szczytem
d) Krowią Niedolą
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) siedemnaście lat
b) osiemnaście lat
c) szesnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Przedwiośnie"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) zbrodnią
b) oszczędnością
c) przestępstwem
d) kradzieżą
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) fizyki
b) biologii
c) matematyki
d) chemii
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) pracy organicznej
b) pracy u podstaw
c) idei zachodnioeuropejskich
d) idei pozytywistycznych
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) okolice Warszawy
b) przedmieścia Mławy
c) okolice Nasielska
d) wieś Wółka
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Wiatr od morza"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) cztery lata
b) osiem lat
c) dwa lata
d) sześć lat
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) chciwych chłopów
b) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
c) nieudolnych powstańców
d) władze pruskie
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Uniwersytet Lwowski
b) Szkołę Główną
c) Akademię Medyczną
d) Uniwersytet Wileński
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
b) w opisach krajobrazów
c) w opisie głodnych ptaków
d) w opisach przeżyć bohatera
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) na wybrzeżu Krymu
b) na Wyspach Kanaryjskich
c) nad Bałtykiem
d) Nad Morzem Śródziemnym
Rozwiązanie

Tagi: