Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Krowią Niedolą
b) Kaczym Szczytem
c) Końską Dolą
d) Świńską Krzywdą
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) uciekających powstańców
b) dezerterów
c) zbiegłych więźniów
d) buntujących się chłopów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Szwajcarii
b) Anglii
c) Szwecji
d) Belgii
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) chemii
b) fizyki
c) biologii
d) matematyki
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) palenie cygar
b) czytanie powieści
c) pisanie wierszy
d) rozmowa z gospodynią
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Kielczanin
c) Maurycy Zych
d) Aleksander Głowacki
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) sanie z trumną
b) pootwierane okna
c) czarne chorągwie
d) płaczki
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) wójtem i karczmarzem
b) proboszczem i sędzią
c) aptekarzem i felczerem
d) naczelnikiem poczty i sołtysem
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) przeklął Rosjan
b) błogosławił ojczyznę
c) odmówił modlitwę
d) przeklął chciwego chłopa
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach brzydoty i biologiczności
b) w oskarżeniu autora
c) w opisie przeżyć bohatera
d) w opisach przyrody i krajobrazu
Rozwiązanie


Bijakowski kupił willę:
a) na wybrzeżu Krymu
b) nad Bałtykiem
c) Nad Morzem Śródziemnym
d) na Wyspach Kanaryjskich
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) karierę Bijakowskiego
b) synowską wizję przyszłości
c) moralną postawę syna
d) poglądy Polichnowicza
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) powstańców polskich
b) rosyjską administrację
c) zaborców
d) konserwatywne stronnictwo stańczyków
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Wiatr od morza"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) sześć lat
b) cztery lata
c) dwa lata
d) osiem lat
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) okolice Nasielska
b) okolice Warszawy
c) przedmieścia Mławy
d) wieś Wółka
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) filologicznych
b) matematycznych
c) medycznych
d) prawniczych
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Adam
b) Andrzej
c) Aleksander
d) Alojzy
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Popioły"
c) "Przedwiośnie"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) ośmiu rosyjskich ułanów
b) czterech rosyjskich ułanów
c) dziesięciu rosyjskich ułanów
d) sześciu rosyjskich ułanów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) piętnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) woźnicy
b) zarządcy
c) administratowa
d) dozorcy
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) mieszczaństwa
b) wolnych chłopów
c) burżuazji
d) kleru
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) w fabryce włókienniczej
b) w fabryce wagonów kolejowych
c) przy budowie statków morskich
d) przy budowie drogi żelaznej
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) oszczędnością
b) kradzieżą
c) przestępstwem
d) zbrodnią
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) matematyki
b) fizyki
c) medycyny
d) chemii
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) jesienią 1864 roku
b) wiosną 1864 roku
c) latem 1864 roku
d) zimą 1864 roku
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
b) w opisie głodnych ptaków
c) w opisach przeżyć bohatera
d) w opisach krajobrazów
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zatorze
b) wieś Zabuże
c) wieś Zalesie
d) wieś Zapłocie
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Kanta
b) Helwinga
c) Darwina
d) Freuda
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Genewy
b) Berlina
c) Zurychu
d) Paryża
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) całą twórczość Żeromskiego
b) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
c) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
d) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
b) Eliza Orzeszkowa
c) Maria Bocheńska
d) Anna Zawadzka
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Warszawy
b) Radomia
c) Lublina
d) Kielc
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) wypowiedziano mu lokum
b) nasłano na niego kontrolę
c) podpalono jego dom
d) wybito mu szyby
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) dziedzic
c) korepetytor
d) pracownik biurowy
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) szewca
b) kamieniarza
c) szynkarza
d) krawca
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) nauczyciela
b) korektora
c) antykwariusza
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) trzy dni
b) tydzień
c) miesiąc
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) inżynierską
b) techniczną
c) medyczną
d) rolniczą
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) społeczno-politycznych
b) etyczno-moralnych
c) ekonomiczno-społecznych
d) obyczajowo-religijnych
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 60. XIX wieku
b) w latach 90. XIX wieku
c) w latach 70. XIX wieku
d) w latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) proboszcza
b) naczelnika poczty
c) fleczera
d) aptekarza
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Akademię Medyczną
b) Szkołę Główną
c) Uniwersytet Lwowski
d) Uniwersytet Wileński
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) miłości do ojczyzny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) beznadziejnej walki
d) poświęcenia
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) wielkopolskiego
b) styczniowego
c) listopadowego
d) krakowskiego
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) idei pozytywistycznych
b) pracy u podstaw
c) pracy organicznej
d) idei zachodnioeuropejskich
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
b) w opisach śmierci bohatera
c) w wizjach przyszłości bohatera
d) w opisach przyrody
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) dwudziestu kopiejek
b) dwudziestu pięciu kopiejek
c) piętnastu kopiejek
d) dziesięciu kopiejek
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) ospę
b) cholerę
c) gruźlicę
d) tyfus
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) trzydzieści rubli
b) pięć rubli
c) dwadzieścia rubli
d) dziesięć rubli
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) zapach medykamentów
b) ludzi nadużywających alkoholu
c) pogodową aurę
d) dym tytoniowy
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
b) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
c) miedza oddzielająca jego pole od innych
d) przydział miesięczny wódki
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
b) chciwych chłopów
c) nieudolnych powstańców
d) władze pruskie
Rozwiązanie

Tagi: