Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) kradzieżą
b) przestępstwem
c) zbrodnią
d) oszczędnością
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Kielczanin
b) Aleksander Głowacki
c) Maurycy Zych
d) Litwos
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Kaczym Szczytem
b) Krowią Niedolą
c) Świńską Krzywdą
d) Końską Dolą
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) dwa lata
b) osiem lat
c) sześć lat
d) cztery lata
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) obyczajowo-religijnych
b) ekonomiczno-społecznych
c) społeczno-politycznych
d) etyczno-moralnych
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) rozmowa z gospodynią
b) czytanie powieści
c) palenie cygar
d) pisanie wierszy
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) przy budowie statków morskich
b) przy budowie drogi żelaznej
c) w fabryce wagonów kolejowych
d) w fabryce włókienniczej
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) miłości do ojczyzny
c) beznadziejnej walki
d) poświęcenia
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Uniwersytet Wileński
b) Szkołę Główną
c) Uniwersytet Lwowski
d) Akademię Medyczną
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zatorze
b) wieś Zabuże
c) wieś Zapłocie
d) wieś Zalesie
Rozwiązanie


Stasia pisała podręcznik do:
a) matematyki
b) fizyki
c) biologii
d) chemii
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) styczniowego
b) listopadowego
c) krakowskiego
d) wielkopolskiego
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) wolnych chłopów
b) kleru
c) mieszczaństwa
d) burżuazji
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) fizyki
b) chemii
c) medycyny
d) matematyki
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) dwudziestu pięciu kopiejek
b) dwudziestu kopiejek
c) piętnastu kopiejek
d) dziesięciu kopiejek
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) aptekarza
b) fleczera
c) naczelnika poczty
d) proboszcza
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w wizjach przyszłości bohatera
b) w opisach przyrody
c) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
d) w opisach śmierci bohatera
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) administratowa
b) zarządcy
c) dozorcy
d) woźnicy
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie głodnych ptaków
b) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
c) w opisach krajobrazów
d) w opisach przeżyć bohatera
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) nasłano na niego kontrolę
b) podpalono jego dom
c) wybito mu szyby
d) wypowiedziano mu lokum
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) filologicznych
b) medycznych
c) matematycznych
d) prawniczych
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) tyfus
b) gruźlicę
c) cholerę
d) ospę
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
c) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
d) całą twórczość Żeromskiego
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) medyczną
b) techniczną
c) inżynierską
d) rolniczą
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) bibliotekarza
b) antykwariusza
c) nauczyciela
d) korektora
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) nad Bałtykiem
b) Nad Morzem Śródziemnym
c) na wybrzeżu Krymu
d) na Wyspach Kanaryjskich
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Wiatr od morza"
b) "Przedwiośnie"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) sanie z trumną
b) pootwierane okna
c) czarne chorągwie
d) płaczki
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) przydział miesięczny wódki
b) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
c) miedza oddzielająca jego pole od innych
d) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) sześciu rosyjskich ułanów
b) czterech rosyjskich ułanów
c) ośmiu rosyjskich ułanów
d) dziesięciu rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Przedwiośnie"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Anglii
b) Szwajcarii
c) Belgii
d) Szwecji
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Lublina
b) Radomia
c) Kielc
d) Warszawy
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) ludzi nadużywających alkoholu
b) dym tytoniowy
c) pogodową aurę
d) zapach medykamentów
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) szesnaście lat
b) osiemnaście lat
c) piętnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) przedmieścia Mławy
b) wieś Wółka
c) okolice Warszawy
d) okolice Nasielska
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) lokaj
c) dziedzic
d) korepetytor
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) buntujących się chłopów
b) uciekających powstańców
c) dezerterów
d) zbiegłych więźniów
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) jesienią 1864 roku
b) latem 1864 roku
c) zimą 1864 roku
d) wiosną 1864 roku
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) przeklął Rosjan
b) błogosławił ojczyznę
c) odmówił modlitwę
d) przeklął chciwego chłopa
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) pracy organicznej
b) pracy u podstaw
c) idei pozytywistycznych
d) idei zachodnioeuropejskich
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) poglądy Polichnowicza
b) karierę Bijakowskiego
c) moralną postawę syna
d) synowską wizję przyszłości
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) dwadzieścia rubli
b) trzydzieści rubli
c) dziesięć rubli
d) pięć rubli
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) krawca
b) kamieniarza
c) szynkarza
d) szewca
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Darwina
b) Helwinga
c) Kanta
d) Freuda
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie przeżyć bohatera
b) w opisach przyrody i krajobrazu
c) w oskarżeniu autora
d) w opisach brzydoty i biologiczności
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) dwa tygodnie
b) miesiąc
c) trzy dni
d) tydzień
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) konserwatywne stronnictwo stańczyków
b) rosyjską administrację
c) zaborców
d) powstańców polskich
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Alojzy
b) Aleksander
c) Adam
d) Andrzej
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) proboszczem i sędzią
b) wójtem i karczmarzem
c) aptekarzem i felczerem
d) naczelnikiem poczty i sołtysem
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Anna Zawadzka
c) Maria Bocheńska
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 90. XIX wieku
b) w latach 80. XIX wieku
c) w latach 70. XIX wieku
d) w latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
b) władze pruskie
c) chciwych chłopów
d) nieudolnych powstańców
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Paryża
b) Berlina
c) Genewy
d) Zurychu
Rozwiązanie

Tagi: