Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) dwudziestu kopiejek
b) dziesięciu kopiejek
c) dwudziestu pięciu kopiejek
d) piętnastu kopiejek
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) dym tytoniowy
b) ludzi nadużywających alkoholu
c) zapach medykamentów
d) pogodową aurę
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) czarne chorągwie
b) płaczki
c) pootwierane okna
d) sanie z trumną
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) styczniowego
b) krakowskiego
c) wielkopolskiego
d) listopadowego
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) szesnaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w wizjach przyszłości bohatera
b) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
c) w opisach przyrody
d) w opisach śmierci bohatera
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach brzydoty i biologiczności
b) w opisach przyrody i krajobrazu
c) w oskarżeniu autora
d) w opisie przeżyć bohatera
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) ospę
b) tyfus
c) gruźlicę
d) cholerę
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) przy budowie drogi żelaznej
b) przy budowie statków morskich
c) w fabryce włókienniczej
d) w fabryce wagonów kolejowych
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Popioły"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Przedwiośnie"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie


W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) korektora
b) antykwariusza
c) bibliotekarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) całą twórczość Żeromskiego
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) podpalono jego dom
b) wybito mu szyby
c) wypowiedziano mu lokum
d) nasłano na niego kontrolę
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) dziedzic
c) lokaj
d) korepetytor
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Anna Zawadzka
b) Eliza Orzeszkowa
c) Maria Bocheńska
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Adam
b) Andrzej
c) Aleksander
d) Alojzy
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) latem 1864 roku
b) zimą 1864 roku
c) jesienią 1864 roku
d) wiosną 1864 roku
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) rosyjską administrację
b) powstańców polskich
c) zaborców
d) konserwatywne stronnictwo stańczyków
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) beznadziejnej walki
b) poświęcenia
c) miłości do ojczyzny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 80. XIX wieku
b) w latach 90. XIX wieku
c) w latach 70. XIX wieku
d) w latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) dziesięć rubli
b) trzydzieści rubli
c) pięć rubli
d) dwadzieścia rubli
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Genewy
b) Berlina
c) Zurychu
d) Paryża
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) sześć lat
b) cztery lata
c) dwa lata
d) osiem lat
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Anglii
b) Szwajcarii
c) Szwecji
d) Belgii
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) czytanie powieści
b) rozmowa z gospodynią
c) palenie cygar
d) pisanie wierszy
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) okolice Nasielska
b) przedmieścia Mławy
c) okolice Warszawy
d) wieś Wółka
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) burżuazji
b) mieszczaństwa
c) wolnych chłopów
d) kleru
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) na wybrzeżu Krymu
b) Nad Morzem Śródziemnym
c) nad Bałtykiem
d) na Wyspach Kanaryjskich
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) karierę Bijakowskiego
b) moralną postawę syna
c) synowską wizję przyszłości
d) poglądy Polichnowicza
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) kradzieżą
b) przestępstwem
c) zbrodnią
d) oszczędnością
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) medycznych
b) matematycznych
c) filologicznych
d) prawniczych
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zabuże
b) wieś Zatorze
c) wieś Zapłocie
d) wieś Zalesie
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) inżynierską
b) rolniczą
c) medyczną
d) techniczną
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Końską Dolą
b) Kaczym Szczytem
c) Krowią Niedolą
d) Świńską Krzywdą
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) woźnicy
b) zarządcy
c) dozorcy
d) administratowa
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) chemii
b) medycyny
c) fizyki
d) matematyki
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) trzy dni
b) dwa tygodnie
c) miesiąc
d) tydzień
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Uniwersytet Lwowski
b) Uniwersytet Wileński
c) Akademię Medyczną
d) Szkołę Główną
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) buntujących się chłopów
b) zbiegłych więźniów
c) dezerterów
d) uciekających powstańców
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) władze pruskie
b) chciwych chłopów
c) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
d) nieudolnych powstańców
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) społeczno-politycznych
b) obyczajowo-religijnych
c) etyczno-moralnych
d) ekonomiczno-społecznych
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Maurycy Zych
b) Kielczanin
c) Litwos
d) Aleksander Głowacki
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
b) w opisie głodnych ptaków
c) w opisach przeżyć bohatera
d) w opisach krajobrazów
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) sześciu rosyjskich ułanów
b) dziesięciu rosyjskich ułanów
c) ośmiu rosyjskich ułanów
d) czterech rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Radomia
b) Kielc
c) Warszawy
d) Lublina
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) krawca
b) szewca
c) szynkarza
d) kamieniarza
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) proboszcza
b) fleczera
c) aptekarza
d) naczelnika poczty
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Freuda
b) Darwina
c) Kanta
d) Helwinga
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) naczelnikiem poczty i sołtysem
b) proboszczem i sędzią
c) aptekarzem i felczerem
d) wójtem i karczmarzem
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) błogosławił ojczyznę
b) przeklął chciwego chłopa
c) odmówił modlitwę
d) przeklął Rosjan
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) chemii
b) matematyki
c) biologii
d) fizyki
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) miedza oddzielająca jego pole od innych
b) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
c) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
d) przydział miesięczny wódki
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) idei pozytywistycznych
b) pracy organicznej
c) pracy u podstaw
d) idei zachodnioeuropejskich
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: