Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) zimą 1864 roku
b) wiosną 1864 roku
c) latem 1864 roku
d) jesienią 1864 roku
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) dziedzic
c) lokaj
d) pracownik biurowy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) w fabryce wagonów kolejowych
b) przy budowie statków morskich
c) przy budowie drogi żelaznej
d) w fabryce włókienniczej
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) aptekarza
b) fleczera
c) proboszcza
d) naczelnika poczty
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) wielkopolskiego
b) styczniowego
c) listopadowego
d) krakowskiego
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) dwudziestu kopiejek
b) piętnastu kopiejek
c) dwudziestu pięciu kopiejek
d) dziesięciu kopiejek
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) wypowiedziano mu lokum
b) podpalono jego dom
c) nasłano na niego kontrolę
d) wybito mu szyby
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
b) nieudolnych powstańców
c) władze pruskie
d) chciwych chłopów
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie przeżyć bohatera
b) w oskarżeniu autora
c) w opisach brzydoty i biologiczności
d) w opisach przyrody i krajobrazu
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) dwadzieścia rubli
b) trzydzieści rubli
c) dziesięć rubli
d) pięć rubli
Rozwiązanie


Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) miesiąc
b) dwa tygodnie
c) tydzień
d) trzy dni
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) zaborców
b) powstańców polskich
c) rosyjską administrację
d) konserwatywne stronnictwo stańczyków
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przeżyć bohatera
b) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
c) w opisie głodnych ptaków
d) w opisach krajobrazów
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) czarne chorągwie
b) pootwierane okna
c) sanie z trumną
d) płaczki
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Aleksander Głowacki
b) Kielczanin
c) Maurycy Zych
d) Litwos
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) kradzieżą
b) przestępstwem
c) oszczędnością
d) zbrodnią
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 80. XIX wieku
b) w latach 60. XIX wieku
c) w latach 90. XIX wieku
d) w latach 70. XIX wieku
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) dym tytoniowy
b) zapach medykamentów
c) ludzi nadużywających alkoholu
d) pogodową aurę
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Helwinga
b) Kanta
c) Darwina
d) Freuda
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) karierę Bijakowskiego
b) moralną postawę syna
c) synowską wizję przyszłości
d) poglądy Polichnowicza
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Szymona Winrycha napadła grupa:
a) czterech rosyjskich ułanów
b) dziesięciu rosyjskich ułanów
c) ośmiu rosyjskich ułanów
d) sześciu rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
b) w wizjach przyszłości bohatera
c) w opisach śmierci bohatera
d) w opisach przyrody
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) kleru
b) mieszczaństwa
c) burżuazji
d) wolnych chłopów
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) dezerterów
b) uciekających powstańców
c) buntujących się chłopów
d) zbiegłych więźniów
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) społeczno-politycznych
b) etyczno-moralnych
c) obyczajowo-religijnych
d) ekonomiczno-społecznych
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) medycyny
b) chemii
c) fizyki
d) matematyki
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Belgii
b) Szwajcarii
c) Anglii
d) Szwecji
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Przedwiośnie"
c) "Popioły"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Dzieje grzechu"
b) "Przedwiośnie"
c) "Wiatr od morza"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zapłocie
b) wieś Zabuże
c) wieś Zatorze
d) wieś Zalesie
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) osiemnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) całą twórczość Żeromskiego
b) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
c) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) przydział miesięczny wódki
b) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
c) miedza oddzielająca jego pole od innych
d) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) wójtem i karczmarzem
b) proboszczem i sędzią
c) naczelnikiem poczty i sołtysem
d) aptekarzem i felczerem
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) biologii
b) fizyki
c) chemii
d) matematyki
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Zurychu
b) Berlina
c) Genewy
d) Paryża
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) cholerę
b) gruźlicę
c) tyfus
d) ospę
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) beznadziejnej walki
c) miłości do ojczyzny
d) poświęcenia
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) okolice Warszawy
b) wieś Wółka
c) okolice Nasielska
d) przedmieścia Mławy
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Kaczym Szczytem
b) Świńską Krzywdą
c) Końską Dolą
d) Krowią Niedolą
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Maria Bocheńska
c) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
d) Anna Zawadzka
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) osiem lat
b) cztery lata
c) dwa lata
d) sześć lat
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) na wybrzeżu Krymu
b) Nad Morzem Śródziemnym
c) nad Bałtykiem
d) na Wyspach Kanaryjskich
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) matematycznych
b) prawniczych
c) filologicznych
d) medycznych
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Adam
b) Aleksander
c) Andrzej
d) Alojzy
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) administratowa
b) woźnicy
c) dozorcy
d) zarządcy
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Kielc
b) Warszawy
c) Lublina
d) Radomia
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) pracy organicznej
b) idei zachodnioeuropejskich
c) pracy u podstaw
d) idei pozytywistycznych
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) szewca
b) kamieniarza
c) szynkarza
d) krawca
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Szkołę Główną
b) Uniwersytet Wileński
c) Akademię Medyczną
d) Uniwersytet Lwowski
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) inżynierską
b) techniczną
c) rolniczą
d) medyczną
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) nauczyciela
b) korektora
c) antykwariusza
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) błogosławił ojczyznę
b) odmówił modlitwę
c) przeklął chciwego chłopa
d) przeklął Rosjan
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) pisanie wierszy
b) palenie cygar
c) czytanie powieści
d) rozmowa z gospodynią
Rozwiązanie

Tagi: