Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) dwa lata
b) cztery lata
c) sześć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
b) przydział miesięczny wódki
c) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
d) miedza oddzielająca jego pole od innych
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Aleksander Głowacki
b) Maurycy Zych
c) Litwos
d) Kielczanin
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) wypowiedziano mu lokum
b) nasłano na niego kontrolę
c) podpalono jego dom
d) wybito mu szyby
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) chemii
b) biologii
c) fizyki
d) matematyki
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) przy budowie drogi żelaznej
b) w fabryce włókienniczej
c) przy budowie statków morskich
d) w fabryce wagonów kolejowych
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) chemii
b) matematyki
c) fizyki
d) medycyny
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przyrody
b) w wizjach przyszłości bohatera
c) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
d) w opisach śmierci bohatera
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
b) chciwych chłopów
c) władze pruskie
d) nieudolnych powstańców
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Szwajcarii
b) Szwecji
c) Belgii
d) Anglii
Rozwiązanie


Bozowska była chora na:
a) tyfus
b) gruźlicę
c) ospę
d) cholerę
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 60. XIX wieku
b) w latach 70. XIX wieku
c) w latach 80. XIX wieku
d) w latach 90. XIX wieku
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przeżyć bohatera
b) w opisach krajobrazów
c) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
d) w opisie głodnych ptaków
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) zarządcy
b) dozorcy
c) administratowa
d) woźnicy
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) dwudziestu kopiejek
b) piętnastu kopiejek
c) dwudziestu pięciu kopiejek
d) dziesięciu kopiejek
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Przedwiośnie"
c) "Popioły"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) szewca
b) szynkarza
c) krawca
d) kamieniarza
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Maria Bocheńska
b) Eliza Orzeszkowa
c) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
d) Anna Zawadzka
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) miesiąc
b) dwa tygodnie
c) tydzień
d) trzy dni
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) fleczera
b) aptekarza
c) naczelnika poczty
d) proboszcza
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) wielkopolskiego
b) listopadowego
c) styczniowego
d) krakowskiego
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) dym tytoniowy
b) ludzi nadużywających alkoholu
c) pogodową aurę
d) zapach medykamentów
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) jesienią 1864 roku
b) zimą 1864 roku
c) latem 1864 roku
d) wiosną 1864 roku
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Uniwersytet Wileński
b) Uniwersytet Lwowski
c) Szkołę Główną
d) Akademię Medyczną
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) rolniczą
b) techniczną
c) inżynierską
d) medyczną
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) przestępstwem
b) kradzieżą
c) zbrodnią
d) oszczędnością
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) moralną postawę syna
b) poglądy Polichnowicza
c) karierę Bijakowskiego
d) synowską wizję przyszłości
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Świńską Krzywdą
b) Krowią Niedolą
c) Kaczym Szczytem
d) Końską Dolą
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) miłości do ojczyzny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) poświęcenia
d) beznadziejnej walki
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) lokaj
c) dziedzic
d) pracownik biurowy
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Kielc
b) Lublina
c) Warszawy
d) Radomia
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) matematycznych
b) medycznych
c) prawniczych
d) filologicznych
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) rosyjską administrację
b) zaborców
c) powstańców polskich
d) konserwatywne stronnictwo stańczyków
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) etyczno-moralnych
b) obyczajowo-religijnych
c) ekonomiczno-społecznych
d) społeczno-politycznych
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) błogosławił ojczyznę
b) przeklął Rosjan
c) odmówił modlitwę
d) przeklął chciwego chłopa
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Alojzy
b) Andrzej
c) Aleksander
d) Adam
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) uciekających powstańców
b) dezerterów
c) buntujących się chłopów
d) zbiegłych więźniów
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) piętnaście lat
b) siedemnaście lat
c) osiemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) burżuazji
b) mieszczaństwa
c) wolnych chłopów
d) kleru
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Freuda
b) Helwinga
c) Darwina
d) Kanta
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
c) całą twórczość Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie przeżyć bohatera
b) w opisach przyrody i krajobrazu
c) w oskarżeniu autora
d) w opisach brzydoty i biologiczności
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) nauczyciela
b) bibliotekarza
c) antykwariusza
d) korektora
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) pootwierane okna
b) płaczki
c) sanie z trumną
d) czarne chorągwie
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) idei zachodnioeuropejskich
b) pracy organicznej
c) idei pozytywistycznych
d) pracy u podstaw
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) pięć rubli
b) trzydzieści rubli
c) dziesięć rubli
d) dwadzieścia rubli
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) okolice Nasielska
b) przedmieścia Mławy
c) wieś Wółka
d) okolice Warszawy
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zapłocie
b) wieś Zatorze
c) wieś Zabuże
d) wieś Zalesie
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) ośmiu rosyjskich ułanów
b) czterech rosyjskich ułanów
c) dziesięciu rosyjskich ułanów
d) sześciu rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Zurychu
b) Paryża
c) Berlina
d) Genewy
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) czytanie powieści
b) palenie cygar
c) pisanie wierszy
d) rozmowa z gospodynią
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) nad Bałtykiem
b) na wybrzeżu Krymu
c) na Wyspach Kanaryjskich
d) Nad Morzem Śródziemnym
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) wójtem i karczmarzem
b) aptekarzem i felczerem
c) proboszczem i sędzią
d) naczelnikiem poczty i sołtysem
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: