Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) listopadowego
b) krakowskiego
c) styczniowego
d) wielkopolskiego
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
b) w opisach śmierci bohatera
c) w opisach przyrody
d) w wizjach przyszłości bohatera
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) karierę Bijakowskiego
b) moralną postawę syna
c) synowską wizję przyszłości
d) poglądy Polichnowicza
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) techniczną
b) medyczną
c) rolniczą
d) inżynierską
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Końską Dolą
b) Świńską Krzywdą
c) Kaczym Szczytem
d) Krowią Niedolą
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Kielc
b) Warszawy
c) Radomia
d) Lublina
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
b) nieudolnych powstańców
c) chciwych chłopów
d) władze pruskie
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) dym tytoniowy
b) ludzi nadużywających alkoholu
c) pogodową aurę
d) zapach medykamentów
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Paryża
b) Genewy
c) Zurychu
d) Berlina
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) zaborców
b) rosyjską administrację
c) konserwatywne stronnictwo stańczyków
d) powstańców polskich
Rozwiązanie


Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) woźnicy
b) administratowa
c) dozorcy
d) zarządcy
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
b) Anna Zawadzka
c) Eliza Orzeszkowa
d) Maria Bocheńska
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) wiosną 1864 roku
b) jesienią 1864 roku
c) latem 1864 roku
d) zimą 1864 roku
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) beznadziejnej walki
b) poświęcenia
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) miłości do ojczyzny
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) cholerę
b) tyfus
c) ospę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) antykwariusza
b) bibliotekarza
c) korektora
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie przeżyć bohatera
b) w opisach brzydoty i biologiczności
c) w oskarżeniu autora
d) w opisach przyrody i krajobrazu
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) idei zachodnioeuropejskich
b) pracy organicznej
c) pracy u podstaw
d) idei pozytywistycznych
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) proboszcza
b) naczelnika poczty
c) aptekarza
d) fleczera
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) chemii
b) biologii
c) matematyki
d) fizyki
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Aleksander Głowacki
c) Kielczanin
d) Maurycy Zych
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) tydzień
b) trzy dni
c) dwa tygodnie
d) miesiąc
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) wolnych chłopów
b) mieszczaństwa
c) kleru
d) burżuazji
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Aleksander
b) Adam
c) Andrzej
d) Alojzy
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) pracownik biurowy
c) lokaj
d) dziedzic
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) wypowiedziano mu lokum
b) podpalono jego dom
c) wybito mu szyby
d) nasłano na niego kontrolę
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) matematycznych
b) filologicznych
c) prawniczych
d) medycznych
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Szkołę Główną
b) Uniwersytet Lwowski
c) Uniwersytet Wileński
d) Akademię Medyczną
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Popioły"
b) "Przedwiośnie"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
c) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
d) całą twórczość Żeromskiego
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) przeklął chciwego chłopa
b) odmówił modlitwę
c) błogosławił ojczyznę
d) przeklął Rosjan
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) kamieniarza
b) krawca
c) szynkarza
d) szewca
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) proboszczem i sędzią
b) aptekarzem i felczerem
c) naczelnikiem poczty i sołtysem
d) wójtem i karczmarzem
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) na Wyspach Kanaryjskich
b) Nad Morzem Śródziemnym
c) na wybrzeżu Krymu
d) nad Bałtykiem
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zatorze
b) wieś Zalesie
c) wieś Zabuże
d) wieś Zapłocie
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) buntujących się chłopów
b) uciekających powstańców
c) dezerterów
d) zbiegłych więźniów
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) pięć rubli
b) trzydzieści rubli
c) dwadzieścia rubli
d) dziesięć rubli
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 60. XIX wieku
b) w latach 70. XIX wieku
c) w latach 90. XIX wieku
d) w latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) sanie z trumną
b) płaczki
c) pootwierane okna
d) czarne chorągwie
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) fizyki
b) matematyki
c) medycyny
d) chemii
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Helwinga
b) Freuda
c) Kanta
d) Darwina
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) przy budowie statków morskich
b) w fabryce wagonów kolejowych
c) przy budowie drogi żelaznej
d) w fabryce włókienniczej
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Dzieje grzechu"
b) "Wiatr od morza"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) piętnastu kopiejek
b) dwudziestu pięciu kopiejek
c) dziesięciu kopiejek
d) dwudziestu kopiejek
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
b) w opisach krajobrazów
c) w opisach przeżyć bohatera
d) w opisie głodnych ptaków
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) pisanie wierszy
b) rozmowa z gospodynią
c) palenie cygar
d) czytanie powieści
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) dwa lata
b) cztery lata
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) społeczno-politycznych
b) ekonomiczno-społecznych
c) obyczajowo-religijnych
d) etyczno-moralnych
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) dziesięciu rosyjskich ułanów
b) sześciu rosyjskich ułanów
c) czterech rosyjskich ułanów
d) ośmiu rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) piętnaście lat
b) osiemnaście lat
c) siedemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) przedmieścia Mławy
b) wieś Wółka
c) okolice Nasielska
d) okolice Warszawy
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
b) miedza oddzielająca jego pole od innych
c) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
d) przydział miesięczny wódki
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) kradzieżą
b) oszczędnością
c) przestępstwem
d) zbrodnią
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Szwajcarii
b) Anglii
c) Belgii
d) Szwecji
Rozwiązanie

Tagi: