Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Guwerner to:
a) lokaj
b) pracownik biurowy
c) dziedzic
d) korepetytor
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) beznadziejnej walki
b) poświęcenia
c) miłości do ojczyzny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 70. XIX wieku
b) w latach 90. XIX wieku
c) w latach 80. XIX wieku
d) w latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Adam
b) Andrzej
c) Alojzy
d) Aleksander
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) fleczera
b) proboszcza
c) aptekarza
d) naczelnika poczty
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Kielc
b) Radomia
c) Lublina
d) Warszawy
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) rolniczą
b) inżynierską
c) techniczną
d) medyczną
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) okolice Warszawy
b) okolice Nasielska
c) wieś Wółka
d) przedmieścia Mławy
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) uciekających powstańców
b) dezerterów
c) zbiegłych więźniów
d) buntujących się chłopów
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Maria Bocheńska
b) Anna Zawadzka
c) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
d) Eliza Orzeszkowa
Rozwiązanie


Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach brzydoty i biologiczności
b) w oskarżeniu autora
c) w opisie przeżyć bohatera
d) w opisach przyrody i krajobrazu
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Dzieje grzechu"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Wiatr od morza"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) pracy u podstaw
b) idei pozytywistycznych
c) pracy organicznej
d) idei zachodnioeuropejskich
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) dozorcy
b) zarządcy
c) administratowa
d) woźnicy
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zabuże
b) wieś Zapłocie
c) wieś Zatorze
d) wieś Zalesie
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) karierę Bijakowskiego
b) poglądy Polichnowicza
c) synowską wizję przyszłości
d) moralną postawę syna
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) dwa tygodnie
b) miesiąc
c) tydzień
d) trzy dni
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) nad Bałtykiem
b) na Wyspach Kanaryjskich
c) na wybrzeżu Krymu
d) Nad Morzem Śródziemnym
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
c) całą twórczość Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) fizyki
b) chemii
c) matematyki
d) biologii
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Popioły"
b) "Przedwiośnie"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) burżuazji
b) mieszczaństwa
c) kleru
d) wolnych chłopów
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) społeczno-politycznych
b) ekonomiczno-społecznych
c) obyczajowo-religijnych
d) etyczno-moralnych
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Akademię Medyczną
b) Uniwersytet Lwowski
c) Uniwersytet Wileński
d) Szkołę Główną
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) władze pruskie
b) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
c) nieudolnych powstańców
d) chciwych chłopów
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) szynkarza
b) szewca
c) kamieniarza
d) krawca
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) w fabryce wagonów kolejowych
b) przy budowie statków morskich
c) przy budowie drogi żelaznej
d) w fabryce włókienniczej
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Aleksander Głowacki
c) Kielczanin
d) Maurycy Zych
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) zapach medykamentów
b) pogodową aurę
c) dym tytoniowy
d) ludzi nadużywających alkoholu
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) naczelnikiem poczty i sołtysem
b) proboszczem i sędzią
c) wójtem i karczmarzem
d) aptekarzem i felczerem
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) listopadowego
b) wielkopolskiego
c) krakowskiego
d) styczniowego
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) filologicznych
b) matematycznych
c) prawniczych
d) medycznych
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) podpalono jego dom
b) wypowiedziano mu lokum
c) nasłano na niego kontrolę
d) wybito mu szyby
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) szesnaście lat
b) osiemnaście lat
c) piętnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) ospę
b) gruźlicę
c) cholerę
d) tyfus
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) zbrodnią
b) oszczędnością
c) kradzieżą
d) przestępstwem
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) sześciu rosyjskich ułanów
b) czterech rosyjskich ułanów
c) dziesięciu rosyjskich ułanów
d) ośmiu rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) pootwierane okna
b) płaczki
c) sanie z trumną
d) czarne chorągwie
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) powstańców polskich
b) konserwatywne stronnictwo stańczyków
c) zaborców
d) rosyjską administrację
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przeżyć bohatera
b) w opisie głodnych ptaków
c) w opisach krajobrazów
d) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) dwadzieścia rubli
b) dziesięć rubli
c) trzydzieści rubli
d) pięć rubli
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przyrody
b) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
c) w wizjach przyszłości bohatera
d) w opisach śmierci bohatera
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Helwinga
b) Freuda
c) Kanta
d) Darwina
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Szwecji
b) Anglii
c) Szwajcarii
d) Belgii
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) miedza oddzielająca jego pole od innych
b) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
c) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
d) przydział miesięczny wódki
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) cztery lata
b) sześć lat
c) osiem lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) korektora
b) antykwariusza
c) bibliotekarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) odmówił modlitwę
b) błogosławił ojczyznę
c) przeklął Rosjan
d) przeklął chciwego chłopa
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) medycyny
b) matematyki
c) chemii
d) fizyki
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Świńską Krzywdą
b) Kaczym Szczytem
c) Końską Dolą
d) Krowią Niedolą
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) piętnastu kopiejek
b) dziesięciu kopiejek
c) dwudziestu kopiejek
d) dwudziestu pięciu kopiejek
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) wiosną 1864 roku
b) latem 1864 roku
c) zimą 1864 roku
d) jesienią 1864 roku
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) czytanie powieści
b) palenie cygar
c) rozmowa z gospodynią
d) pisanie wierszy
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Genewy
b) Paryża
c) Berlina
d) Zurychu
Rozwiązanie

Tagi: