Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) buntujących się chłopów
b) zbiegłych więźniów
c) uciekających powstańców
d) dezerterów
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) nad Bałtykiem
b) na Wyspach Kanaryjskich
c) Nad Morzem Śródziemnym
d) na wybrzeżu Krymu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) proboszcza
b) naczelnika poczty
c) aptekarza
d) fleczera
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) sanie z trumną
b) pootwierane okna
c) płaczki
d) czarne chorągwie
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) sześciu rosyjskich ułanów
b) ośmiu rosyjskich ułanów
c) dziesięciu rosyjskich ułanów
d) czterech rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Paryża
b) Genewy
c) Berlina
d) Zurychu
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) korepetytor
c) dziedzic
d) pracownik biurowy
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) idei zachodnioeuropejskich
b) pracy organicznej
c) pracy u podstaw
d) idei pozytywistycznych
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) wolnych chłopów
b) kleru
c) mieszczaństwa
d) burżuazji
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie przeżyć bohatera
b) w opisach brzydoty i biologiczności
c) w oskarżeniu autora
d) w opisach przyrody i krajobrazu
Rozwiązanie


Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) aptekarzem i felczerem
b) naczelnikiem poczty i sołtysem
c) wójtem i karczmarzem
d) proboszczem i sędzią
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) szynkarza
b) krawca
c) kamieniarza
d) szewca
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) moralną postawę syna
b) karierę Bijakowskiego
c) poglądy Polichnowicza
d) synowską wizję przyszłości
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Akademię Medyczną
b) Uniwersytet Wileński
c) Uniwersytet Lwowski
d) Szkołę Główną
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) kradzieżą
b) zbrodnią
c) przestępstwem
d) oszczędnością
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 80. XIX wieku
b) w latach 70. XIX wieku
c) w latach 60. XIX wieku
d) w latach 90. XIX wieku
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) cholerę
b) gruźlicę
c) ospę
d) tyfus
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) czytanie powieści
b) palenie cygar
c) pisanie wierszy
d) rozmowa z gospodynią
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) fizyki
b) matematyki
c) chemii
d) biologii
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Szwajcarii
b) Belgii
c) Szwecji
d) Anglii
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) krakowskiego
b) styczniowego
c) wielkopolskiego
d) listopadowego
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Dzieje grzechu"
b) "Przedwiośnie"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Wiatr od morza"
b) "Przedwiośnie"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie głodnych ptaków
b) w opisach przeżyć bohatera
c) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
d) w opisach krajobrazów
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
b) władze pruskie
c) nieudolnych powstańców
d) chciwych chłopów
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) całą twórczość Żeromskiego
c) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
d) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) dwa lata
b) osiem lat
c) cztery lata
d) sześć lat
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) woźnicy
b) zarządcy
c) administratowa
d) dozorcy
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Końską Dolą
b) Krowią Niedolą
c) Świńską Krzywdą
d) Kaczym Szczytem
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) siedemnaście lat
b) szesnaście lat
c) osiemnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Anna Zawadzka
c) Maria Bocheńska
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach śmierci bohatera
b) w wizjach przyszłości bohatera
c) w opisach przyrody
d) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) wiosną 1864 roku
b) jesienią 1864 roku
c) latem 1864 roku
d) zimą 1864 roku
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) bibliotekarza
b) korektora
c) antykwariusza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) dziesięć rubli
b) dwadzieścia rubli
c) pięć rubli
d) trzydzieści rubli
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) poświęcenia
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) beznadziejnej walki
d) miłości do ojczyzny
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Kielc
b) Radomia
c) Lublina
d) Warszawy
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) wieś Wółka
b) okolice Nasielska
c) przedmieścia Mławy
d) okolice Warszawy
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) miedza oddzielająca jego pole od innych
b) przydział miesięczny wódki
c) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
d) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) matematycznych
b) prawniczych
c) medycznych
d) filologicznych
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) rolniczą
b) inżynierską
c) medyczną
d) techniczną
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Aleksander Głowacki
b) Kielczanin
c) Litwos
d) Maurycy Zych
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Darwina
b) Freuda
c) Kanta
d) Helwinga
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) medycyny
b) chemii
c) matematyki
d) fizyki
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Aleksander
b) Adam
c) Alojzy
d) Andrzej
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zapłocie
b) wieś Zalesie
c) wieś Zatorze
d) wieś Zabuże
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) nasłano na niego kontrolę
b) podpalono jego dom
c) wypowiedziano mu lokum
d) wybito mu szyby
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) piętnastu kopiejek
b) dziesięciu kopiejek
c) dwudziestu pięciu kopiejek
d) dwudziestu kopiejek
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) ekonomiczno-społecznych
b) etyczno-moralnych
c) społeczno-politycznych
d) obyczajowo-religijnych
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) przeklął Rosjan
b) błogosławił ojczyznę
c) przeklął chciwego chłopa
d) odmówił modlitwę
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) dym tytoniowy
b) pogodową aurę
c) zapach medykamentów
d) ludzi nadużywających alkoholu
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) w fabryce wagonów kolejowych
b) w fabryce włókienniczej
c) przy budowie statków morskich
d) przy budowie drogi żelaznej
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) trzy dni
b) miesiąc
c) tydzień
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) zaborców
b) powstańców polskich
c) rosyjską administrację
d) konserwatywne stronnictwo stańczyków
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: