Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Zurychu
b) Paryża
c) Genewy
d) Berlina
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Radomia
b) Lublina
c) Warszawy
d) Kielc
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) siedemnaście lat
b) piętnaście lat
c) szesnaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) bibliotekarza
b) nauczyciela
c) korektora
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Belgii
b) Szwecji
c) Szwajcarii
d) Anglii
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) palenie cygar
b) czytanie powieści
c) rozmowa z gospodynią
d) pisanie wierszy
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) trzy dni
b) miesiąc
c) dwa tygodnie
d) tydzień
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) dziedzic
c) pracownik biurowy
d) lokaj
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) dziesięciu kopiejek
b) dwudziestu kopiejek
c) dwudziestu pięciu kopiejek
d) piętnastu kopiejek
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) władze pruskie
b) chciwych chłopów
c) nieudolnych powstańców
d) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
Rozwiązanie


Bijakowski kupił willę:
a) nad Bałtykiem
b) Nad Morzem Śródziemnym
c) na Wyspach Kanaryjskich
d) na wybrzeżu Krymu
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) sanie z trumną
b) płaczki
c) pootwierane okna
d) czarne chorągwie
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Uniwersytet Lwowski
b) Uniwersytet Wileński
c) Szkołę Główną
d) Akademię Medyczną
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Przedwiośnie"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
b) w opisach przeżyć bohatera
c) w opisie głodnych ptaków
d) w opisach krajobrazów
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) techniczną
b) medyczną
c) rolniczą
d) inżynierską
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) karierę Bijakowskiego
b) moralną postawę syna
c) synowską wizję przyszłości
d) poglądy Polichnowicza
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) listopadowego
b) wielkopolskiego
c) krakowskiego
d) styczniowego
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) kleru
b) burżuazji
c) mieszczaństwa
d) wolnych chłopów
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) przeklął chciwego chłopa
b) przeklął Rosjan
c) błogosławił ojczyznę
d) odmówił modlitwę
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Kaczym Szczytem
b) Krowią Niedolą
c) Końską Dolą
d) Świńską Krzywdą
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Wiatr od morza"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) medycyny
b) chemii
c) fizyki
d) matematyki
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) krawca
b) kamieniarza
c) szynkarza
d) szewca
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) cholerę
b) ospę
c) gruźlicę
d) tyfus
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
c) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
d) całą twórczość Żeromskiego
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Aleksander
b) Andrzej
c) Adam
d) Alojzy
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) prawniczych
b) medycznych
c) filologicznych
d) matematycznych
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) pięć rubli
b) dziesięć rubli
c) dwadzieścia rubli
d) trzydzieści rubli
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) zimą 1864 roku
b) latem 1864 roku
c) wiosną 1864 roku
d) jesienią 1864 roku
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) miłości do ojczyzny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) poświęcenia
d) beznadziejnej walki
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) dym tytoniowy
b) pogodową aurę
c) zapach medykamentów
d) ludzi nadużywających alkoholu
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach śmierci bohatera
b) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
c) w opisach przyrody
d) w wizjach przyszłości bohatera
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) oszczędnością
b) zbrodnią
c) przestępstwem
d) kradzieżą
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) sześć lat
b) osiem lat
c) dwa lata
d) cztery lata
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) okolice Nasielska
b) przedmieścia Mławy
c) wieś Wółka
d) okolice Warszawy
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) idei zachodnioeuropejskich
b) idei pozytywistycznych
c) pracy u podstaw
d) pracy organicznej
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Maurycy Zych
c) Kielczanin
d) Aleksander Głowacki
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w oskarżeniu autora
b) w opisach brzydoty i biologiczności
c) w opisie przeżyć bohatera
d) w opisach przyrody i krajobrazu
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zabuże
b) wieś Zatorze
c) wieś Zapłocie
d) wieś Zalesie
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
b) miedza oddzielająca jego pole od innych
c) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
d) przydział miesięczny wódki
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) uciekających powstańców
b) buntujących się chłopów
c) dezerterów
d) zbiegłych więźniów
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Maria Bocheńska
b) Eliza Orzeszkowa
c) Anna Zawadzka
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) podpalono jego dom
b) nasłano na niego kontrolę
c) wybito mu szyby
d) wypowiedziano mu lokum
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 60. XIX wieku
b) w latach 90. XIX wieku
c) w latach 70. XIX wieku
d) w latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) rosyjską administrację
b) powstańców polskich
c) konserwatywne stronnictwo stańczyków
d) zaborców
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) fizyki
b) matematyki
c) biologii
d) chemii
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) w fabryce włókienniczej
b) przy budowie statków morskich
c) w fabryce wagonów kolejowych
d) przy budowie drogi żelaznej
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) wójtem i karczmarzem
b) proboszczem i sędzią
c) aptekarzem i felczerem
d) naczelnikiem poczty i sołtysem
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Kanta
b) Freuda
c) Darwina
d) Helwinga
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) ekonomiczno-społecznych
b) społeczno-politycznych
c) obyczajowo-religijnych
d) etyczno-moralnych
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) naczelnika poczty
b) aptekarza
c) fleczera
d) proboszcza
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) zarządcy
b) woźnicy
c) dozorcy
d) administratowa
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) ośmiu rosyjskich ułanów
b) czterech rosyjskich ułanów
c) dziesięciu rosyjskich ułanów
d) sześciu rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: