Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Aleksander
b) Alojzy
c) Andrzej
d) Adam
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) siedemnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) kamieniarza
b) szynkarza
c) szewca
d) krawca
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Genewy
b) Paryża
c) Berlina
d) Zurychu
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Dzieje grzechu"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Przedwiośnie"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) wybito mu szyby
b) nasłano na niego kontrolę
c) podpalono jego dom
d) wypowiedziano mu lokum
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) kradzieżą
b) przestępstwem
c) zbrodnią
d) oszczędnością
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Helwinga
b) Kanta
c) Darwina
d) Freuda
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Kielc
b) Lublina
c) Radomia
d) Warszawy
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) korektora
b) bibliotekarza
c) antykwariusza
d) nauczyciela
Rozwiązanie


Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) płaczki
b) sanie z trumną
c) czarne chorągwie
d) pootwierane okna
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Anglii
b) Belgii
c) Szwecji
d) Szwajcarii
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) burżuazji
b) mieszczaństwa
c) kleru
d) wolnych chłopów
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) dozorcy
b) zarządcy
c) woźnicy
d) administratowa
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) dym tytoniowy
b) zapach medykamentów
c) ludzi nadużywających alkoholu
d) pogodową aurę
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) fizyki
b) biologii
c) chemii
d) matematyki
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) przeklął Rosjan
b) odmówił modlitwę
c) przeklął chciwego chłopa
d) błogosławił ojczyznę
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) ospę
b) tyfus
c) cholerę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) korepetytor
c) dziedzic
d) pracownik biurowy
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) zaborców
b) rosyjską administrację
c) powstańców polskich
d) konserwatywne stronnictwo stańczyków
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) naczelnika poczty
b) fleczera
c) aptekarza
d) proboszcza
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) sześć lat
b) dwa lata
c) cztery lata
d) osiem lat
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) wielkopolskiego
b) styczniowego
c) listopadowego
d) krakowskiego
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) dziesięć rubli
b) pięć rubli
c) dwadzieścia rubli
d) trzydzieści rubli
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) zimą 1864 roku
b) jesienią 1864 roku
c) wiosną 1864 roku
d) latem 1864 roku
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Przedwiośnie"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) medycyny
b) fizyki
c) chemii
d) matematyki
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) przy budowie drogi żelaznej
b) w fabryce włókienniczej
c) przy budowie statków morskich
d) w fabryce wagonów kolejowych
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) całą twórczość Żeromskiego
d) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Akademię Medyczną
b) Uniwersytet Wileński
c) Uniwersytet Lwowski
d) Szkołę Główną
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) pracy u podstaw
b) pracy organicznej
c) idei zachodnioeuropejskich
d) idei pozytywistycznych
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 70. XIX wieku
b) w latach 80. XIX wieku
c) w latach 90. XIX wieku
d) w latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) Nad Morzem Śródziemnym
b) na wybrzeżu Krymu
c) na Wyspach Kanaryjskich
d) nad Bałtykiem
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) chciwych chłopów
b) władze pruskie
c) nieudolnych powstańców
d) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) dziesięciu rosyjskich ułanów
b) sześciu rosyjskich ułanów
c) ośmiu rosyjskich ułanów
d) czterech rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie głodnych ptaków
b) w opisach przeżyć bohatera
c) w opisach krajobrazów
d) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) techniczną
b) inżynierską
c) medyczną
d) rolniczą
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przyrody i krajobrazu
b) w opisie przeżyć bohatera
c) w opisach brzydoty i biologiczności
d) w oskarżeniu autora
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) trzy dni
b) tydzień
c) miesiąc
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) moralną postawę syna
b) synowską wizję przyszłości
c) poglądy Polichnowicza
d) karierę Bijakowskiego
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) rozmowa z gospodynią
b) pisanie wierszy
c) czytanie powieści
d) palenie cygar
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) uciekających powstańców
b) dezerterów
c) buntujących się chłopów
d) zbiegłych więźniów
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) dwudziestu pięciu kopiejek
b) dziesięciu kopiejek
c) piętnastu kopiejek
d) dwudziestu kopiejek
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
b) przydział miesięczny wódki
c) miedza oddzielająca jego pole od innych
d) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) wieś Wółka
b) okolice Nasielska
c) przedmieścia Mławy
d) okolice Warszawy
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przyrody
b) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
c) w opisach śmierci bohatera
d) w wizjach przyszłości bohatera
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) naczelnikiem poczty i sołtysem
b) proboszczem i sędzią
c) aptekarzem i felczerem
d) wójtem i karczmarzem
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Kaczym Szczytem
b) Końską Dolą
c) Świńską Krzywdą
d) Krowią Niedolą
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) obyczajowo-religijnych
b) etyczno-moralnych
c) ekonomiczno-społecznych
d) społeczno-politycznych
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zatorze
b) wieś Zalesie
c) wieś Zabuże
d) wieś Zapłocie
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Maria Bocheńska
b) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
c) Anna Zawadzka
d) Eliza Orzeszkowa
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Aleksander Głowacki
c) Maurycy Zych
d) Kielczanin
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) matematycznych
b) medycznych
c) filologicznych
d) prawniczych
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) miłości do ojczyzny
c) poświęcenia
d) beznadziejnej walki
Rozwiązanie

Tagi: