Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Bijakowski kupił willę:
a) Nad Morzem Śródziemnym
b) na wybrzeżu Krymu
c) na Wyspach Kanaryjskich
d) nad Bałtykiem
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Świńską Krzywdą
b) Kaczym Szczytem
c) Końską Dolą
d) Krowią Niedolą
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) zarządcy
b) dozorcy
c) administratowa
d) woźnicy
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Akademię Medyczną
b) Szkołę Główną
c) Uniwersytet Lwowski
d) Uniwersytet Wileński
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) poświęcenia
b) miłości do ojczyzny
c) beznadziejnej walki
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Zurychu
b) Berlina
c) Genewy
d) Paryża
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Belgii
b) Szwajcarii
c) Anglii
d) Szwecji
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) wielkopolskiego
b) krakowskiego
c) styczniowego
d) listopadowego
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Andrzej
b) Aleksander
c) Adam
d) Alojzy
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) dezerterów
b) buntujących się chłopów
c) uciekających powstańców
d) zbiegłych więźniów
Rozwiązanie


Tuż przed śmiercią Winrych:
a) odmówił modlitwę
b) przeklął Rosjan
c) przeklął chciwego chłopa
d) błogosławił ojczyznę
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) chemii
b) matematyki
c) medycyny
d) fizyki
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie przeżyć bohatera
b) w opisach brzydoty i biologiczności
c) w oskarżeniu autora
d) w opisach przyrody i krajobrazu
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Aleksander Głowacki
b) Kielczanin
c) Maurycy Zych
d) Litwos
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Wiatr od morza"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) karierę Bijakowskiego
b) poglądy Polichnowicza
c) moralną postawę syna
d) synowską wizję przyszłości
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) wolnych chłopów
b) kleru
c) mieszczaństwa
d) burżuazji
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
b) miedza oddzielająca jego pole od innych
c) przydział miesięczny wódki
d) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) tyfus
b) cholerę
c) ospę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 60. XIX wieku
b) w latach 90. XIX wieku
c) w latach 80. XIX wieku
d) w latach 70. XIX wieku
Rozwiązanie


Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) trzy dni
b) tydzień
c) miesiąc
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) nauczyciela
b) bibliotekarza
c) antykwariusza
d) korektora
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Freuda
b) Darwina
c) Helwinga
d) Kanta
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) całą twórczość Żeromskiego
d) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) przestępstwem
b) zbrodnią
c) kradzieżą
d) oszczędnością
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) ośmiu rosyjskich ułanów
b) czterech rosyjskich ułanów
c) dziesięciu rosyjskich ułanów
d) sześciu rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach śmierci bohatera
b) w opisach przyrody
c) w wizjach przyszłości bohatera
d) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) biologii
b) matematyki
c) fizyki
d) chemii
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) naczelnikiem poczty i sołtysem
b) wójtem i karczmarzem
c) proboszczem i sędzią
d) aptekarzem i felczerem
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) wieś Wółka
b) okolice Nasielska
c) przedmieścia Mławy
d) okolice Warszawy
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Lublina
b) Warszawy
c) Radomia
d) Kielc
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) jesienią 1864 roku
b) wiosną 1864 roku
c) zimą 1864 roku
d) latem 1864 roku
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) zaborców
b) rosyjską administrację
c) konserwatywne stronnictwo stańczyków
d) powstańców polskich
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) czarne chorągwie
b) pootwierane okna
c) sanie z trumną
d) płaczki
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) dwadzieścia rubli
b) pięć rubli
c) trzydzieści rubli
d) dziesięć rubli
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) szynkarza
b) krawca
c) kamieniarza
d) szewca
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) cztery lata
b) osiem lat
c) dwa lata
d) sześć lat
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) w fabryce wagonów kolejowych
b) przy budowie drogi żelaznej
c) przy budowie statków morskich
d) w fabryce włókienniczej
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) fleczera
b) aptekarza
c) proboszcza
d) naczelnika poczty
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) nasłano na niego kontrolę
b) wybito mu szyby
c) podpalono jego dom
d) wypowiedziano mu lokum
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zalesie
b) wieś Zabuże
c) wieś Zapłocie
d) wieś Zatorze
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) techniczną
b) medyczną
c) rolniczą
d) inżynierską
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) dziedzic
b) pracownik biurowy
c) korepetytor
d) lokaj
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) chciwych chłopów
b) nieudolnych powstańców
c) władze pruskie
d) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) obyczajowo-religijnych
b) społeczno-politycznych
c) ekonomiczno-społecznych
d) etyczno-moralnych
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
b) Eliza Orzeszkowa
c) Maria Bocheńska
d) Anna Zawadzka
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Przedwiośnie"
c) "Popioły"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) dym tytoniowy
b) pogodową aurę
c) ludzi nadużywających alkoholu
d) zapach medykamentów
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach krajobrazów
b) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
c) w opisach przeżyć bohatera
d) w opisie głodnych ptaków
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) piętnastu kopiejek
b) dwudziestu kopiejek
c) dziesięciu kopiejek
d) dwudziestu pięciu kopiejek
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) medycznych
b) prawniczych
c) matematycznych
d) filologicznych
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) palenie cygar
b) czytanie powieści
c) rozmowa z gospodynią
d) pisanie wierszy
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) idei pozytywistycznych
b) pracy organicznej
c) idei zachodnioeuropejskich
d) pracy u podstaw
Rozwiązanie

Tagi: