strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/oz/ ----------------
 Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Darwina
b) Kanta
c) Freuda
d) Helwinga
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Radomia
b) Kielc
c) Warszawy
d) Lublina
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Stasia pisała podręcznik do:
a) fizyki
b) chemii
c) biologii
d) matematyki
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w oskarżeniu autora
b) w opisie przeżyć bohatera
c) w opisach brzydoty i biologiczności
d) w opisach przyrody i krajobrazu
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) korektora
b) bibliotekarza
c) nauczyciela
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) rozmowa z gospodynią
b) pisanie wierszy
c) czytanie powieści
d) palenie cygar
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) całą twórczość Żeromskiego
b) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
c) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) na Wyspach Kanaryjskich
b) na wybrzeżu Krymu
c) nad Bałtykiem
d) Nad Morzem Śródziemnym
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) etyczno-moralnych
b) obyczajowo-religijnych
c) ekonomiczno-społecznych
d) społeczno-politycznych
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
b) Anna Zawadzka
c) Eliza Orzeszkowa
d) Maria Bocheńska
Rozwiązanie


Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) miłości do ojczyzny
c) beznadziejnej walki
d) poświęcenia
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Akademię Medyczną
b) Szkołę Główną
c) Uniwersytet Lwowski
d) Uniwersytet Wileński
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach krajobrazów
b) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
c) w opisach przeżyć bohatera
d) w opisie głodnych ptaków
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) przedmieścia Mławy
b) okolice Warszawy
c) wieś Wółka
d) okolice Nasielska
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) zaborców
b) powstańców polskich
c) rosyjską administrację
d) konserwatywne stronnictwo stańczyków
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Aleksander Głowacki
b) Kielczanin
c) Maurycy Zych
d) Litwos
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) sanie z trumną
b) płaczki
c) czarne chorągwie
d) pootwierane okna
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 80. XIX wieku
b) w latach 90. XIX wieku
c) w latach 60. XIX wieku
d) w latach 70. XIX wieku
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) przestępstwem
b) oszczędnością
c) kradzieżą
d) zbrodnią
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Przedwiośnie"
c) "Popioły"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zalesie
b) wieś Zabuże
c) wieś Zatorze
d) wieś Zapłocie
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) burżuazji
b) mieszczaństwa
c) wolnych chłopów
d) kleru
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) medyczną
b) inżynierską
c) techniczną
d) rolniczą
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) przy budowie drogi żelaznej
b) przy budowie statków morskich
c) w fabryce wagonów kolejowych
d) w fabryce włókienniczej
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) piętnastu kopiejek
b) dwudziestu pięciu kopiejek
c) dwudziestu kopiejek
d) dziesięciu kopiejek
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) miedza oddzielająca jego pole od innych
b) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
c) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
d) przydział miesięczny wódki
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) woźnicy
b) zarządcy
c) administratowa
d) dozorcy
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Wiatr od morza"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) szewca
b) kamieniarza
c) szynkarza
d) krawca
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) aptekarzem i felczerem
b) proboszczem i sędzią
c) wójtem i karczmarzem
d) naczelnikiem poczty i sołtysem
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przyrody
b) w opisach śmierci bohatera
c) w wizjach przyszłości bohatera
d) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) dziesięciu rosyjskich ułanów
b) sześciu rosyjskich ułanów
c) ośmiu rosyjskich ułanów
d) czterech rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) chciwych chłopów
b) nieudolnych powstańców
c) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
d) władze pruskie
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) naczelnika poczty
b) aptekarza
c) fleczera
d) proboszcza
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) pięć rubli
b) dziesięć rubli
c) dwadzieścia rubli
d) trzydzieści rubli
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) osiemnaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) wybito mu szyby
b) podpalono jego dom
c) nasłano na niego kontrolę
d) wypowiedziano mu lokum
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) prawniczych
b) matematycznych
c) medycznych
d) filologicznych
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Alojzy
b) Aleksander
c) Adam
d) Andrzej
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) ludzi nadużywających alkoholu
b) pogodową aurę
c) dym tytoniowy
d) zapach medykamentów
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) tydzień
b) trzy dni
c) dwa tygodnie
d) miesiąc
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Zurychu
b) Genewy
c) Berlina
d) Paryża
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) pracy organicznej
b) idei zachodnioeuropejskich
c) pracy u podstaw
d) idei pozytywistycznych
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) medycyny
b) matematyki
c) fizyki
d) chemii
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) przeklął Rosjan
b) odmówił modlitwę
c) błogosławił ojczyznę
d) przeklął chciwego chłopa
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) wielkopolskiego
b) listopadowego
c) styczniowego
d) krakowskiego
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) tyfus
b) ospę
c) gruźlicę
d) cholerę
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) moralną postawę syna
b) karierę Bijakowskiego
c) poglądy Polichnowicza
d) synowską wizję przyszłości
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Anglii
b) Szwajcarii
c) Belgii
d) Szwecji
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) zbiegłych więźniów
b) buntujących się chłopów
c) dezerterów
d) uciekających powstańców
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) latem 1864 roku
b) wiosną 1864 roku
c) jesienią 1864 roku
d) zimą 1864 roku
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Kaczym Szczytem
b) Krowią Niedolą
c) Końską Dolą
d) Świńską Krzywdą
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) dziedzic
b) pracownik biurowy
c) korepetytor
d) lokaj
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) sześć lat
b) dwa lata
c) osiem lat
d) cztery lata
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: